www.zorgwoning.nl

Het vinden van de juiste seniorenwoning met aandacht en zorg voor een comfortabele en  veilige oude dag is anno 2012 geen makkelijk proces. Om die reden is de site www.zorgwoning.nl ontwikkeld en gebouwd door Zorgwoning Nederland BV. www.zorgwoning.nl is het platform in Nederland waar aanbieders van woningen die aangepast en/of geschikt zijn voor senioren of ouderen direct woningen kunnen aanbieden aan toekomstige bewoners.

Dit geldt zowel voor zorgaanbieders, verzorging- en verpleeghuizen, corporaties, vastgoedbeleggers als beheerders van geschikte woonruimte voor ouderen. De website is ontwikkeld met kennis van de zorg, actuele regelgeving (indicatiestelling, scheiden van wonen en zorg, AWBZ en WMO) en de woonwensen van senioren.


Doel van de website

Aanpassingen en veranderingen van regelgeving  volgen elkaar in hoog tempo op, waardoor het woon-zorglandschap er voor ouderen niet overzichtelijker en transparanter op wordt. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker en de overheid voert in rap tempo het scheiden van wonen en zorg door. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de woningen en de zorg voor ouderen.

Het doel van Zorgwoning Nederland BV is om individuele senioren en mensen die nu of in de toekomst zorg nodig hebben snel en gemakkelijk aan een voor hen geschikte woning te helpen. www.zorgwoning.nl is een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke website die de individuele woningzoekende of de familie begeleid bij het vinden van een geschikte woning. De woning, de omgeving van de woning wordt transparant gepresenteerd en de additionele zorgverlening en service worden helder beschreven. Wanneer iemand geïnteresseerd is in een woning kan eenvoudig en direct contact op worden genomen met de aanbieder. De website intermedieert niet en brengt hiervoor dus ook geen kosten in rekening.


Hoe werkt de website?

Bezoekers van www.zorgwoning.nl wordt gevraagd om de naam van de gemeente waar ze een woning zoeken in te vullen en een keus te maken of ze een zelfstandige (sociale-of geliberaliseerde huurwoning)  of een onzelfstandige (verzorging-verpleeghuis) woning zoeken. Wanneer bezoekers het moeilijk vinden om een keuze te maken kunnen ze op de uitlegbutton klikken. De derde mogelijkheid geeft aan welke aanbieders van thuiszorg zich in de gemeente bevinden. Deze thuiszorgmogelijkheid wordt woningzoekers aangeboden gezien de ontwikkeling van scheiden van woning en zorg en het groeiende aantal zelfstandige woningen dat op de site wordt aangeboden.

De resultaten worden op de volgende pagina per acht woningen inclusief foto’s gepresenteerd en middels de iconen en tekst wordt aangegeven voor welke mate van zorgverlening de woning geschikt is. Op de kaart is te zien waar de woningen binnen de stad gesitueerd zijn. Door de zoekcriteria verder in te vullen kan men de zoekopdracht verder specificeren en aanpassen aan de individuele wensen.

Door vervolgens op de woning zelf te klikken komt alle informatie over de individuele woning, service, zorg en thuiszorg beschikbaar. De woningzoeker kan direct contact opnemen met de aanbieder van de woning of meer informatie bekijken over de woning of de aanbieder. De aanbieder heeft een eigen profielpagina.

Aanbieden van woningen en zorg op de website

www.zorgwoning.nl is voor aanbieders van woningen en/of zorg een geschikt platform waarop men direct het woon, zorg en dienstenpakket kan presenteren.  Aanbieders kunnen op de eigen profielpagina hun woon- en/of zorgvisie geheel naar eigen wens inrichten. Tevens kan men links maken naar de eigen website of andere informatie.

Aanbieders van woningen krijgen een unieke inlogcode waarmee ze direct toegang hebben tot de invoerpagina’s van de website. Het plaatsen van informatie over de woningen met foto’s is eenvoudig. Om het gemak van het plaatsen te vergroten kunnen de advertenties van woningen die reeds geplaats zijn eenvoudig gekopieerd worden. Vaak is een (groot) deel van de informatie gelijk indien een tweede woning op dezelfde locatie of in hetzelfde complex ligt. Dat maakt het plaatsen wel zo gemakkelijk!

Indien de woning is verhuurd kan de aanbieder de woning (tijdelijk) of-line zetten zodat de woning niet meer zichtbaar is op de site. Zodra de woning weer voor verhuur beschikbaar is wordt deze met 1 druk op de knop wederom op de site geplaatst. Elke woning of elke woontype hoeft maar 1 keer te worden ingevuld. We adviseren aanbieders ten minste 1 advertentie per woonlocatie of complex aan te maken. De woningzoekende neemt immers direct contact met de aanbieder op. Alle aanvullende informatie kunt in de advertentie plaatsen, op uw profielpagina of kunt u zelf mondeling geven. Indien gewenst kunnen wij ook een XML-Feed verzorgen. Met een XML-Feed worden automatisch al de woningen die u op uw website plaatst automatisch geplaatst op www.zorgwoning.nl.