Advies

Naar aanleiding van gewijzigd beleid vanuit het Rijk is de wereld van zorgorganisaties in snel tempo aan het veranderen. Met de introductie van de integrale tariefstellingen en de normatieve huisvestingscomponent wordt zorgvastgoed een bedrijfsmiddel. Deze wijzigingen hebben verstrekkende gevolgen voor de primaire taken van een zorgorganisatie. Naast het leveren van adequate zorg heeft het vastgoed nu ook directe invloed op het bedrijfsresultaat. Door professioneel om te gaan en strategische keuzes te maken kan zorgvastgoed een positieve bijdrage leveren aan het totale bedrijfsresultaat.

Zorgwoning Nederland BV bestaat uit professionele adviseurs en managers met branchegerichte kennis. Door uiteenlopende kennis te bundelen wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen op het gebied van bouw-, huisvestings- en zorgvastgoedvraagstukken in de zorg branche. Zorgwoning Nederland is in staat uw zorg (en/of vastgoed)organisatie advies te geven en uw organisatie bij te staan bij belangrijke beslissingen op het gebied van huisvesting en vastgoedontwikkeling. Zorgwoning Nederland geeft advies of treedt op als gedelegeerd opdrachtgever en kan u begeleiden bij de onderstaande onderwerpen:

 

A

 • Aanbesteding en aannemerselectie
 • Acquisitie van locaties/ gronden
 • Alternatieve aanwendbaarheid

B

 • Beheer (commercieel en technisch) 
 • Beheer organisatie advies 
 • Bedrijfsplannen/ investeringsplannen
 • Bedrijfswaarde bepalen
 • Bedrijfsvoering optimalisatie 
 • Begrotingen SO, VO en DO 
 • Bekostigingssystematiek 
 • Benchmark bepaling (peergroup analyse) 
 • Bouwbegroting opstellen 
 • Bouwmanagement en -advies 
 • Bouworganisatievormen Bouwtoezicht

C

 • Conceptontwikkeling en implementatie)
 • Conditiemetingen/ nulmeting 
 • Contractvorming (contracten opstellen) 
 • Contante waarde berekening vastgoed 
 • Corporate Real Estate Management 
 • Corporatie vastgoed

D

 • Dealmaking 
 • Demografisch onderzoek
 • Directievoering 
 • Domotica keuze en advies
 • Duurzaamheid (EPC, GPR Gebouw)
 • Duurzaamheidslabels (BREEAM)

E

 • Ergotherapeutisch advies (woningaanpassingen)
 • Extramuraal vs intramural wonen
 • Exploitatiekosten 
 • Exploitatieplannen (meerjaren)
 • EPC normen

F

 • Financiële haalbaarheid 
 • Financieel management
 • Financieringsplannen (garantiefonds)
 • Financieringsvraagstukken

G

 • Gemeentelijk vastgoed
 • Grondwaardebepaling
 • Governance vraagstukken 
 • Grondexploitatie

H

 • Haalbaarheidsanalyse 
 • HKZ norm implementatie
 • Huisvestingsadvies 
 • Huisvestingsplannen 
 • Huisvestingstrategie 
 • Huurcontracten (scheiden wonen en zorg)
 • Huurwaarde bepaling (o.a. puntentelling)

I

 • Integrale tariefstelling
 • Intramuraal vs extramuraal wonen
 • Investeringskosten
 • Investeringskostenbewaking

K

 • Kantoorconcepten
 • Ketenintegratie
 • Keurmerk Wonen Plus 
 • Kleinschalig wonen
 • Kostenbeheersing 
 • Kostenramingen 
 • Kwalitatieve woningeisen

L

 • Leegstand zorgvastgoed 
 • Levensloopbestendig wonen

M

 • Marktanalyse 
 • Makelaardij (verkoop en verhuur)
 • Meer- en minderwerken 
 • Meerjarig onderhoudsplannen

N

 • Normatieve huisvestingsvergoeding
 • NHC financieringen

O

 • Onderhoudsadvies en -kosten 
 • Onderhoudsanalyse 
 • Ontwerpsturing nieuw- en verbouwplannen
 • Ontwerptoetsing nieuw- en verbouwplannen
 • Ontwikkelstrategie (zorgvastgoed)
 • Opbrengstpotentie (NHC, overgangsregeling)
 • Organisatieadvies / Strategievorming

P

 • Planning en controle
 • Portefeuille analyse
 • Prestatie eisen zorgvastgoed
 • Procesmanagement 
 • Procesoptimalisaties
 • Programma van eisen 
 • Programma van uitgangspunten/ startdocument 
 • Projectmanagement 
 • Projectontwikkeling

Q

 • Quickscan herbestemmingsmogelijkheden maatschappelijk vastgoed
 • Quickscan huisvestingsoptimalisatie ZZP
 • Quickscan portefeuille

R

 • Risicoanalyse 
 • Risicomanagement

S

 • Samenwerkingsvormen 
 • Serviceflat optimalisatie
 • Scheiden wonen en zorg
 • Stichtingskostenberekening opstellen
 • Strategievorming / organisatieadvies 
 • Strategisch Vastgoed Beleid 
 • SWOT analyse

T

 • Taxatiewaarde bepalingen
 • Transformatie zorgvastgoed

V

 • Vergunningstrajecten begeleiden
 • Vestiging en locatieonderzoek
 • Vastgoedbeleid 
 • Vastgoedmanagement en -advies 
 • Verhuurbemiddeling
 • Verkoopbemiddeling

W

 • Woningaanpassingen
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning


Voor een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met ir Victor Corbey op het onderstaande nummer. Wij maken dan graag een afspraak met u om de diverse mogelijkheden te bespreken.

Zorgwoning Nederland BV
Herengracht 572

1017CH Amsterdam
(T) 020 62 00 813 of 06 46441170

(F) 020 428 62 31
(E) v.corbey@zorgwoning.nl