MTG-abo-1 02
  • Alle genoemde bedragen zijn per maand en exclusief btw.
  • Een abonnement wordt afgesloten voor de duur van minimaal 6 maanden
    waarna automatisch, zonder opzegging, wordt verlengd met een maand.
  • Zorgwoning Nederland BV houdt zich het recht voor om de prijzen in de
    toekomst aan te passen.
  • Abonnementen worden per drie maanden, vooruit gefactureerd.